کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در جریان تجمع اعتراضی

شماری از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در جریان برپایی تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 14 تیرماه، در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه بازداشت شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از تعداد، هویت و مکان نگهداری کارکنان بازداشت شده، اطلاع دقیقی در دسترس نیست. کارکنان معترض وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به سطح پایین حقوق دریافتی، اعمال تبعیض در پرداخت حقوق در مقایسه با سایر کارکنان دولت اعتراض دارند. در همین راستا، معترضان دیروز با برپایی تجمع خواهان افزایش حقوق و مزایای دریافتی و همچنین همسان‌سازی حقوق کارکنان وزارت کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah