کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت ژینا مدرس گرجی فعال حقوق زنان در سنندج

بازداشت ژینا مدرس گرجی فعال حقوق زنان در سنندج

بر پایه گزارش دریافتی،  روز دوشنبه 21 فرودرین ماه مأموران امنیتی ژینا مدرس گرجی،فعال حقوق زنان را در سنندج بازداشت کردند.

برپایه گزارش مزبور، این فعال حقوق زنان را پس از بازداشت به زندان زنان در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل کرده اند. نامبرده پیش‌تر بە اتهام اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار دیگر بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود. لازم به ذکر است که بازداشت و احضار فعالان حقوق زنان پس از خیزش سراسری«زن، زندگی، آزادی» به شکلی گسترده‌تر به خصوص در شهرهای کردستان بیتشر از قبل جریان دارد