کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت چند تن از کارگران نفت

فراخوان نفت گران در عسلویه برای اعتصاب در روز سوم دیمماه با سرکوب شدید مواجه شد و تعدادی از کارگران دستگیر شدند.

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت گزارش داده است فضای پالایشگاهها در پارس جنوبی متلاطم و کارگران خشمگین از این زورگویی ها بر آزادی فوری همکاران بازداشتی و پیگیری مطالبات و اعتراضاتشان تاکید دارند.  در بیانیه این شورا آمده است، در عسلویه از ساعت هفت و ربع صبحِ سوم دی ماه خودروهای انتظامی، نیروهای لباس شخصی و تعداد بسیار زیادی خودرو با پلاکهای شخصی با شماره های غیر محلی در میدان کاکتوس مستقر شدند بطوریکه هر چند متر یک خودرو انتظامی از درگاه ورودی اصلی پارس جنوبی تا اطراف میدان کاکتوس مستقر بودند و با این لشکر کشی مانع برگزاری تجمع کارگران شدند. گفتنی است تاکنون این شورا از تعداد کارگران بازداشتی و اسامی آنها خبری منتشر نکرده است.