کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت پدر جانباخته محسن شکاری در تهران

در ادامه فشارها بر خانواده‌های دادخواه در ایران،برخی منابع خبری روز پنجشنبه 10 اسفندماه از بازداشت “مسعود شکاری” پدر جانباخته “محسن شکاری” معترض اعدام‌شده در سال ۱۴۰۱ خبر دا‌دند.

مسعود شکاری پدر محسن شکاری ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه هشتم اسفند مقابل منزلش بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.گفته میشود که تا لحظه تنظیم این خبر،به خانواده شکاری در مورد اتهام انتسابی،نهاد بازداشت‌کننده،وضعیت سلامتی و مکان بازداشت مسعود شکاری اطلاعی داده نشده است.مسعود شکاری دچار بیماری اعصاب و روان بوده و پس از اعدام محسن شکاری بیماری‌اش شدت گرفته و مدتی قبل در بیمارستان بستری بوده است.قابل ذکر است که فشار بر خانواده‌های دادخواه از سوی مقامات جمهوری اسلامی افزایش یافته و پیش از مسعود شکاری،پدر و مادر و برخی اعضای خانواده و بستگان شماری از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری و معترضان اعدام‌شده بازداشت شده‌اند.از جمله ماشالله کرمی پدر “محمدامین کرمی” معترض اعدام‌شده در کرج،پیش از نخستین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد.