کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت و ناپدیدسازی قهری ادریس فقیهی

با گذشت  بیش از ۲۹ ماه از بازداشت و ناپدیدسازی قهری ادریس فقیهی، عضو حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) از سوی نیروهای سپاه پاسداران رژیم، نگرانی ها نسبت به وضعیت و سرنوشت او تشدید شده است.

بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری کردستان ادریس فقیهی در چند ماه گذشته پس از پایان دوره بازجویی اش از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر انتقال یافته‌ و او به دستور بازجویانش همچنان از حق تماس و ملاقات با خانواده خود محروم مانده است.تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی دقیقی در مورد سرنوشت این زندانی سیاسی در دست نیست.