کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت و صدور حکم اعدام برای هنرمند کرمانشاهی

روز سه شنبه ۱۰ آبان، در پی بازداشت “سامان یاسین” خواننده کرد کرمانشاهی، در دادگاه رژیم، حکم اعدام او صادر شد.

بنا به گزارش های منتشر شده در صفحات مجازی، “سامان یاسین” که به اتهام های مختلف، 11پرونده جعلی برایش باز کرده اند، در پی برگزاری اولین دادگاه، قاضی پرونده رای حکم اعدام نامبرده را صادر کرد.