کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت و بی خبری از وضعیت فرشاد دستمردی پس از شش ماه

فرشاد دستمردی،از معترضان انقلاب ژینا در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد از مرداد ۱۴۰۲ ناپدید شده است

‌”فرشاد دستمردی” در مهر ۱۴۰۱در جریان یورش و بازداشته دسته جمعی سرکوبگران در کهگیلویه و بویراحمد در پاییز۱۴۰۱در ‌دهدشت بازداشت شد.۱۳۰ روز تحت شکنجه و بازجویی‌ ماموران امنیتی قرار گرفت و در اواسط بهمن ‌۱۴۰۱ با وثیقه۱.۵ میلیاردی موقتا آزاد شد، که در تاریخ۱۹ آذر ماه توسط شعبه ۱۰۱ بیدادگاه کیفری شهر دهدشت در پرونده‌ای ساختگی دیگری به اتهام بی‌اساس”اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق هدایت آنها” متهم شده است. تالحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او اطلاعی در دست نیست.