کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت و بی خبری از دو معلم در کهگیلویه و کاشان

همزمان با بی خبری از سرنوشت معلم بازداشتی حمید جعفری در زندان یزدل کاشان روز شنبه 19 آذر معلم و فعال مدنی  کهگیلویه و بویر احمد “مسعود قبادی” نیزبازداشت گردید.

مسعود قبادی که روز سوم آبان ماه، بعد از حدود یک ماه بازداشت، آزاد شده بودند، مجددا توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اطلاعات سپاه مرکز استان در یاسوج منتقل گردید. همچنین حمید جعفری، معلم زندانی محبوس در زندان یزدل کاشان، پنجاه روز پس از دستگیری، به دستور قاضی پرونده و دادستان همچنان ممنوع التلفن می باشد. این در حالی است که دادگاه رژیم حمید جعفری را به ۱۵ ماه حبس، ممنوع الخروجی و انفصال از شغل و خدمات عمومی محکوم کرده است.