کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت هفت دانشجو همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

با آغاز سال تحصیلی جدید،گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست‌کم هفت دانشجو در شهرهای مختلف ایران است و همزمان چندین دانشجو و استاد دانشگاه نیز با احکام تعلیق و اخراج مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های دانشجویی،روز اول مهر،”سحر صالحیان” دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج،در شهر سقز به دست نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.بازداشت‌های جدید دانشجویان در آستانه آغاز سال تحصیلی و از روز بیستم شهریور با بازداشت “مهسا سعیدی” دانشجوی دکترای دانشگاه یزد،آغاز شد.سه روز بعد از آن هم “علی غلامی” فعال دانشجویی و دبیر سیاسی پیشین انجمن آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد و این موج در ادامه به “علی رضوی” دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،”فرهاد حسینی” دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد زنجان،”محمدمهدی وثوقیان” دانشجوی دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان و “آرمیتا پاویر” دانشجوی دانشگاه مدنی آذربایجان، رسید.همزمان احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای دانشجویان ادامه دارد که دلیل آن مواردی چون «عدم رعایت حجاب اجباری» عنوان شده است.