کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت محسن عمرانی در بوشهر

در تداوم تشدید فشارها و موج بازداشت فعالان حقوق فرهنگیان و فعالان کارگری،نیروهای امنیتی  رژیم شامگاه شنبه ۹ اردیبهشت ماه،با ورود به منزل محسن عمرانی،این معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را بازداشت کردند.

کانون صنفی معلمان ایران خبر بازداشت “محسن عمرانی” را تایید کرد.در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای کوتاه،ضمن اعتراض به بازداشت محسن عمرانی و با تاکید بر اینکه فشارها و بازداشت و زندانی کردن معلمان توسط نهادهای امنیتی شدت گرفته،این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کرد و همچنین اعلام کرد که در برابر این اقدامات غیر انسانی دستگاه‌های سرکوبگر سکوت نمی‌کند.