کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بازداشت مجدد یک پناهجوی ایرانی و افزایش خطر دیپورت وی از ترکیه

بازداشت مجدد یک پناهجوی ایرانی و افزایش خطر دیپورت وی از ترکیه1

“حمید ربیعی”، پناهجوی ایرانی پس از مراجعه جهت اخذ اقامت در ترکیه، برای بار دوم توسط پلیس این کشور بازداشت شده و خطر دیپورت او به ایران جدی است.

این پناهجوی ایرانی پس از بازداشت توسط پلیس ترکیه به کمپ “آرناوات کوی” استانبول منتقل شده و در شرایط نامعلومی به سر می‌برد. نامبرده، به دلیل فعالیت‌های مدنی و شرکت در تجمعات اعتراضی، از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی رژیم جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته است. در حال حاضر معصومه محمدی، همسر حمید ربیعی و دو فرزند آن‌ها در شرایط بسیار دشواری در ترکیه به سر می‌برند .