کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت مجدد و انتقال عاطفه رنگریز به زندان

بازداشت مجدد و انتقال عاطفه رنگریز به زندان3

عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان که در یک پرونده‌سازی جدید به بازپرسی دادسرای دامغان احضار شده بود روز شنبه 9 تیرماه پس از مراجعه بازداشت شد.

طبق آخرین گزارش‌ها عاطفه رنگریز پس از تفهیم اتهام در شعبه اول بازپرسی دادسرای دامغان به زندان شاهرود منتقل شده است.وی چند روز پیش در اینستاگرام خود اعلام کرد که در جریان این پرونده‌سازی به مواردی همچون “تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت،تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در فضای مجازی” متهم شده است.عاطفه رنگریز روز نوزدهم شهریورماه سال 1402 توسط ماموران امنیتی در دامغان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شد.وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌هایش توسط نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده است.