کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فهیمه سلطانی توسط اطلاعات سپاه رژیم

فهیمه سلطانی، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، روز شنبه هجدهم فروردین ماه، توسط ماموران سپاه رژیم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

نامبرده پیشتر نیز در جریان انقلاب «زن زندگی آزادی» در دانشگاه اصفهان با همکاری حراست و نهادهای امنیتی رژیم بازداشت شده بود. این دانشجو همچنین به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است و تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از دلیل بازداشت، اتهامات انتسابی و محل نگهداری او در دست نیست.