کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فهمیه سلطانی فعال دانشجویی

فهیمه سلطانی دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان ورودی سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه 22 فروردین ماه با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش بازداشت شد.

براساس گزارشات منتشرشده،نیروهای امنیتی با معرفی خود به عنوان مامور پست،زنگ خانه را زده و پس از بازدداشت،تلفن همراه و لپتاپ او را ضبط کردند و تاکنون از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست.فهیمه سلطانی در جریان خیزش “زن،زندگی،آزادی” در 22 آبان سال 1402 در خیابان ۴باغ عباسی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت ۳ماه در زندان دولت آباد اصفهان با قرار بازداشت موقت زندانی بود که در تاریخ ۱بهمن ۱۴۰۱ با عفو از زندان آزاد شد.قابل ذکر است که پیشتر فعالیت دانشجویی فهمیه سلطانی در دانشگاه و پرونده هایی که توسط حراست در این خصوص ساخته شده بود،منجر به محرومیت او از تحصیل به مدت دو ترم گردیده بود.