کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فعال کارگری واله زمانی

برپایه گزارش دریافتی، پس از گذشت 18 روز بی‌خبری از واله زمانی، روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه  نامبرده با خانواده تماس کوتاهی داشته و اعلام کرده که از روز ۹ خرداد از طرف نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از ۳ روز به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده است.

بازداشت واله زمانی در حالی صورت گرفته که او در شرایط بسیار وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند پیگیری جدی درمانی و مصرف دارو است. نامبرده اخیراً به بیماری حاد کبدی و هپاتیت دچار شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود.لازم به ذکر است که بخاطر شرایط نامساعد سلامتی واله رمانی، تداوم بازداشت می‌تواند خطرات جانی جدی برای او به دنبال داشته باشد و مسئولیت سلامت وی تماماً با مسئولین قضایی و امنیتی است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-