کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فعال کارگری عالیه اقدام دوست

عالیه اقدام دوست، فعال کارگری روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹  صبح توسط پلیس امنیت فومن به اتهام تبلیغ علیه رژیم در منزل خود بازداشت شد.

این فعال صنفی که پیشتر ۹ سال در زندان به سر برده هم اکنون در سن ۶۹ سالگی با حکم شعبه‌ ۲ دادسرای فومن به نیابت از دادسرای مقدس اوین بازداشت  و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-