کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بازداشت صدها نفر در اکوادور

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 16 مهرماه، در جریان تظاهرات گسترده در اکوادور دستکم صدها نفر بازداشت شده اند.

بر اساس گزارش منتشره، اعتراضات پنجشنبه گذشته در واکنش به کاهش یارانه سوخت آغاز شد. کاهش یارانه سوخت بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی برای حفظ وام ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق بین المللی پول است. این اعتراضات بزرگترین چالش علیه ریاست جمهوری لینین مورنو، بود که وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرده است. او فعالیت دولت را از پایتخت به شهر ساحلی گوایاکیل، که کمتر با مشکلات ناشی از اعتراضات مواجه است، منتقل کرده است.