کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت شهروند سالخورده توسط نیروهای امنیتی رژیم در مهاباد

طبق گزارشات دریافتی روز دوشنبە ٢ بهمن ١٤٠٢ یک شهروند ۶۴ ساله اهل مهاباد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

هویت این شهروند”جعفر محمودی” احراز شده است،ایشان بدون هر گونە حکم قضایی و در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده و همچنین سرنوشت و محل نگهداری این شهروند در دست نیست.