کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت شماری  از کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله

طی روزهای اخیر دادستانی خوزستان شماری از کارگران شهرداری کوت‌ عبدالله را برای  بازجویی احضار و سپس آنها را با ادعای شکایت‌ مطرح شده، دستگیر و زندانی کرد.

این کارگران بدلیل حقوق‌های عقب‌افتاده خود در ماه‌های آذر، دی و بهمن به مدت ۱۰ روز دست به تجمع‌ اعتراضی زدند. دلیل دیگر این تجمعات که در مقابل استانداری اهواز برگزار گردید، واریزی ناقص حق‌ بیمه آنان بود. به دنبال این اعتراضات  دادستانی برای افراد تجمع کننده نامه احضاریه می‌فرستد. هر کارگری که به دادستانی مراجعه می‌کند، به او گفته می‌شود علیه شما شکایتی شده و به همین دلیل او را بازداشت می‌نمایند. شرط آزادی موقت را هم وثیقه یک میلیارد تومانی تعیین کرده‌اند. کارگران بازداشت شده از تهیه چنین وثیقه سنگینی ناتوان هستند و در بازداشت و زندان نگه داشته می‌شوند.