کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت سولماز حسن‌زاده در بوکان

روزچهارشنبه 5 مهرماه،سولماز حسن زاده و 3 نفر از کسانی که همراه وی بودند،توسط نهادهای امنیتی رژیم در بوکان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،سولمازحسن‌زاده،خواهر جانباخته “محمد حسن‌زاده” است که در جریان انقلاب زن ،زندگی ،آزادی با شلیک ماموران رژیم جان خود را از دست داد.گفتنی است که سولماز حسن زاده به همراه سه نفر از دوستان همراهش به نام‌های “شیدارضایی، سیمین خیاط و شیرین خیاط “توسط نهادهای امنیتی رژیم در مسیر بوکان به سقز دستگیر شده اند.تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات انتسابی ومحل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.