کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت سه عضو یک خانواده در تهران

روز پنجشنبه 23 شهریورماه،سه عضو یک خانواده به نام های “زهرا صفایی، پرستو معینی و محمدمسعود معینی” و زندانیان سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،زهرا صفایی،پرستو معینی و محمدمسعود معینی، سه زندانی سیاسی سابق ساکن در تهران،پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را از سوی مقامات حکومتی داشته اند.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر،از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.