کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی رژیم

دو شهروند با نام های”خلیل رسول زاده” و “عزیز حال خالی” اهل شهرستان (نقده) روز سه شنبه ۲٦ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

همچنین روز دوشنبه ۲٥ دی ماه سال ۱٤۰۲ یک شهروند با هویت”ریباز محمدی” ۲۲ ساله اهل شهرستان پیرانشار توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شد. گفتنی است، این بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است . تا لحظە تنظیم این خبر، از دلایل  بازداشت و اتهامات انتسابی علیە این شهروندان اطلاعی در دست نیست.