کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

معوقات مزدی کارگران پیمانکاری آبفای رودبار و شهرداری ارومیه

روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شماری از کارگران پیمانکاری آبفای رودبار و شهرداری ارومیه با برگزاری تجمعی اعتراضی از تاخیر در پرداخت هفت ماه حقوق خود خبر دادند.

حدود ۴۰ کارگر شبکه آبرسانی و انشعابات آب و فاضلاب رودبار که زیر نظر پیمانکار تامین نیرو باعناوین شغلی مختلف مشغول به کارند،به دلیل آنچه از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» عنوان می‌شود؛هفت ماه مزد معوقه طلبکارند.این کارگران با بیان اینکه از مهر ماه سال گذشته،پرداخت حقوق کارگران به تاخیر افتاده است،افزودند:در حالی مطالباتشان را با تاخیر دریافت می‌کنند که نه پیمانکار و نه آبفای رودبار و گیلان،هیچکدام مسئولیت پرداخت طلب مزدی تسویه نشده را برعهده نمی‌گیرند.علاوه بر دستمزد حداقلی که با تاخیر هفت تا هشت ماهه دریافت می‌کنند،این کارگران فاقد بیمه تکمیلی هستند و در عین حال آبفای رودباراز پرداخت برخی مزایای عرفی و مناسبتی و همچنین حق لباس و اضافه کاری به کارگران خودداری می‌کند.علاوه بر آن شماری از کارگران قرارداد حجمی شهرداری ارومیه که در بخش فضای سبز مشغول کارند و تحت مسئولیت پیمانکار فعالند،خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند.