کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی در راسک

روز دوشنبه 27 فروردین ماه،سه شهروند توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان راسک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارشات منتشرشده هویت این شهروندان “نظرمحمد دهانی، امین دهانی و سلمان دهانی” اهل روستای میردوک از توابع بخش پارود شهرستان راسک احراز شده است.بر اساس این گزارش،این شهروندان که از اعضای یک خانواده هستند،سحرگاه روز دوشنبه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در روستای محل سکونتشان با اعمال خشونت بازداشت شده و نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان کرده اند.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت،اتهامات مطروحه و محل نگهداری آنان اشاره ای نشده است.