کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی رژیم

در ادامه موج بازداشت شهروندان ، روز سه‌شنبه بیست و چهارم بهمن ماه “مصطفی ظاهرظهور”، فعال مدنی اهل شهر سنندج و “حسین ساعدموچشی”، اهل شهر موچش از توابع شهرستان کامیاران،و کاوه چوپانی اهل دیواندره توسط نهادهای امنیتی رژیم، بازداشت شدند.

بر پایه گزارشهای دریافتی این سه شهروند بدون مجوز قضایی توسط نهادهای امنیتی  بازداشت به مکان‌های نامعلومی منتقل شده و اطلاعات دقیقی از اتهامات انتسابی به آن‌ها در دست نیست.