کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی رژیم در بوکان

نیروهای امنیتی رژیم در بوکان روز پنجشنبه بیست‌وهشتم دی‌ ماه سه شهروند را به نامهای “ناصر علی‌پور، ریبوار کوهگرد و آرام سبزی” در شهرستان بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

گفتنی است، بازداشت این سه شهروند با توسل به خشونت انجام گرفته و تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی آنها نیز توسط ماموران اداره اطلاعات رژیم  ضبط شده است.تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت ، محل نگهداری و اتهامات انتسابی علیه این شهروندان، اطلاع دقیقی در دست نیست.