کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت سمانه اصغری جهت تحمل حبس

4 2 11

“سمانه اصغری”، فعال حقوق کودک، روز چهارشنبه 15 فروردین ماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نامبرده در شهریورماه ۱۴۰۲، همزمان با انقلاب ژینا توسط نیروهای امنیتی رژیم در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و پس از بیست روز با تودیع وثیقه یک میلیاردی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی در آذر همان سال توسط شعبه‌ ۲۹ دادگاه رژیم به یک سال حبس محکوم و حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.