کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دو فعال کارگری در سنندج

بنابه گزارشات منتشره طی روزهای اخیر، دو فعال کارگری به نام های ” فرامرز شریعتی و سید خالد حسینی توسط نیروهای امنیتی رژیم در سنندج بازداشت شدند.

برپایه گزارش منتشره، فرامرز شریعتی از فعالین  کارگری سنندج روز ۲۲ مهر مه ساعت ۱۰ صبح  در محل کارش توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید. گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر از دلایل بازداشت این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست. همچنین روز چهارشنبه 24 مهر ماه ساعت 9 صبح “سید خالد حسینی” فعال کارگری و از اعضای گروه “چل چشمه” توسط نیروهای لباس شخصی در محل کار خود بازداشت شد به مکان نامعلومی انتقال یافته است.