کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دو فعال کارگری در تهران

مرتضی صیدی و امیر عباسی از فعالین کارگری روز جمعه 26 فروردین ماه  توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارش منتشر شده، نیروهای امنیتی جهت بازداشت این شهروندان به منزل شخصی آنها مراجعه کرده و محل را مورد تفتیش قرار داده اند. ماموران شماری از وسایل شخصی این افراد را ضبط کرده و با خود برده اند. تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-