کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت دو شهروند کُرد در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز

برپایه گزارش دریافتی طی روزهای اخیر “سمکو نصراللهی از فعالان مدنی بوکان و جلال خدامرادی فعال مدنی اهل سنندج” توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم در ارتباط با تدارک مراسم نوروز بازداشت شده‌اند.

روز یکشنبه 5 فروردین ماه سمکو نصراللهی ٣٥ سالە و اهل روستای “قازلیان” از توابع بخش مرکزی بوکان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.این فعال مدنی بە منظور جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز که قرار بود روز دوشنبه 6 فروردین در روستای “قازلیان” برگزار شود،توسط اداره اطلاعات بازداشت شدە است.همچنین روز جمعه سوم فروردین ماه،جلال خدامرادی فعال مدنی اهل سنندج در ارتباط با تدارک مراسم نوروز توسط “فراجا” بازداشت شده است.جلال خدامرادی پس از چند ساعت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی آزاد شد.از این فعال مدنی،تعهد کتبی اخذ شده که در برگزاری مراسم نوروز روز ۶ فروردین ماه در شهرک حسن‌آباد سنندج،هیچ اقدامی انجام ندهد.