کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دو شهروند بلوچ در چابهار توسط نیروهای امنیتی

بازداشت دو شهروند بلوچ در چابهار توسط نیروهای امنیتی

روز چهارشنبه ۱ فروردین ، دو شهروند بلوچ اهل زاهدان در منطقه آزاد چابهار توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال شده اند.

هویت یکی از این شهروندان بلوچ:« عماد شه بخش» احراز شده است. گفتنی است، نیروهای امنیتی که با دو خودروی سواری بودند عماد و همراه وی را که با خودرو خود در منطقه آزاد در حال حرکت بودند متوقف و بازداشت کرده اند.از علت بازداشت و اتهامات انتسابی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.