کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دو روزنامه نگار منتقد در تهران

یاشار سلطانی و صبا آذرپیک دو روزنامه نگار منتقد، روز یکشنبه 20 خرداد ماه، برای اجرای حکم قطعی قضایی توسط دادگاه رژیم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

یاشار سلطانی روزنامه‌نگار تحقیقی و افشاکننده پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله پرونده املاک نجومی و هولدینگ یاس و یکی از جدی ترین چهره های منتقد قالیباف پس از مراجعه به دادسرای کارکنان رژیم بازداشت شد. نامبرده که به عنوان یک روزنامه‌نگار  منتقد شناخته می‌شود، در یک دهه اخیر پرونده‌های قابل توجهی از فساد در بخش های گوناگون را افشا کرده است. همزمان صبا آذر پیک نیز به اتهام “نشر اکاذیب” به سه سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم شده است.