کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دهها تن در جریان اعتراضات نانت

روز شنبه 12 مرداد ماه، پلیس فرانسه از بازداشت دهها نفر در جریان اعتراضات شهر نانت خبر داد.

به گزارش منتشره پلیس فرانسه در شهر نانت دستکم 40 نفر را در جریان اعتراضات یادبود یکی از ساکنان محلی که در طی یک عملیات پلیس کشته شده بود، بازداشت کرد. گفته می شود بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر برای اعتراض در نانت به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از معترضین با پلیس درگیر شده و شماری نیز زخمی شدند. گفتنی است که “استیو مایا کانیسو”  ساکن 24 ساله نانت، در 21 ژوئن پس از یک جشنواره موسیقی هنگامی که پلیس سعی در پراکنده کردن جمعیت داشت ناپدید شد. چهارده نفر در جریان این جشنواره به داخل رودخانه افتادند که همگی به جز استیو نجات یافتند. جسد کانیسو در 29 ژوئیه پیدا شد. این حادثه باعث موجی از اعتراضات گسترده ساكنان فرانسه به اقدامات پلیس شد.