کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بازداشت دهها تن از پناهجویان در نزدیکی سواحل بریتانیا

بنابه گزارش منتشره، روز دوشنبه 14 مردادماه، دستکم ۵۰ پناهجوی ایرانی و عراقی در نزدیکی سواحل بریتانیا دستگیر شدند.
نیروهای گارد ساحلی بریتانیا 50 پناهجو را که سرنشین یک قایق بوده اند را در سواحل “کنت و ساسکس” در لیبی بازداشت کرده اند. این خبر حاکی از آن است که ۲۴ نفر از این پناهجویان ایرانی، و مابقی آنها عراقی هستند. گفته می شود که قاچاقچی این پناهجویان نیز دستگیر و پناهجویان بازداشتی جهت بازجوئی و بررسی به اداره مهاجرت ایالت نامبرده منتقل شده اند.