کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دستکم 70 شهروند در شهرهای کردستان

بنا به گزارش منتشره، در تجمعات اعتراضی مربوط به حملات جنایتکارانه دولت فاشیست ترکیه به روژآوا بیش از ۷۰ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

بر پایه این گزارش، بازداشت‌شدگان تجمعات اعتراضی برای محکوم کردن حمله ارتش ترکیە بە شمال سوریە در بیش از ٢۱ شهر از استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، و تهران، می باشند. لازم به ذکر است، در شهر مریوان هشت نفر، تهران ۲۳ نفر، سردشت پنج نفر، ارومیه هفت نفر، بانه دو نفر، پاوه یازده نفر، در شهرهای جوانرود و سنندج هر کدام شش نفر، و در هر یک از شهرهای پیرانشهر، روانسر، ایلام، کرمانشاه، بوکان، نقده و دیواندره یک نفر، در این اعتراضات بازداشت شده‌اند. همچنین طی روزهای گذشته بیش از سیصد نفر از شهروندان بە مراکز امنیتی احضار و پس از بازجویی در مورد شرکت کردن در تجمعات اعتراضی و گرفتن تعهد کتبی آزاد شدەاند. بدین ترتیب رژیم اسلامی همسویی خود را با تجاوز دولت ترکیه به کردستان سوریه و کشتار مردم بیدفاع و آواره و دربه در کردن آنان نشان داد.