کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت حورانیکبخت ناشر و فعال حقوق زنان

بازداشت حورانیکبخت ناشر و فعال حقوق زنان

دستگاه قضایی رژیم حورا نیکبخت، ناشر، ویراستار و فعال حقوق زنان را بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کرده است.

دادگاه رژیم اتهامات انتسابی به حورا نیکبخت را «توهین به خامنه ای» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است. او که مدیرمسئول انتشارات «مشقِ برابری» است، در ایکس/توییتر سابق گفته بود که به او «اتهام امنیتی» زده شده و نوشته بود: «اتهامم این است که زنم، اما زن مطلوب حکومت، سربه‌زیر، وابسته و منقاد نیستم و دوست دارم همان‌طورکه دلم می‌خواهد زن باشم.