کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت حداقل ۱۰۰ دانشجو در مقابل درب دانشگاه آزاد اسلامی

در ادامه روند سیاست جنگ علیه زنان،ماموران جمهوری اسلامی روز یکشنبه 6 خردادماه با ورود به محوطه دانشگاه آزاد واحد سوهانک تهران،شماری از دانشجویان دختر را با توسل به خشونت بازداشت کردند.

چند ون سفید به همراه تعداد زیادی مامور اطلاعاتی با همدستی عناصر حراست این دانشگاه با زور باتوم و اسلحه از ده‌ها دانشجوی دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری،تعهد کتبی اخذ کردند.منابع خبری دانشجویی همچنین عنوان کرده‌اند که بعضی از دانشجویان دختر امکان ورود به دانشگاه را نیافتند و یا حراست اسم آنها را برای برخورد‌های بعدی ثبت کرده است.گفته میشود که چند دانشجوی پسر نیز بابت پوشیدن پیراهن آستین کوتاه بازخواست شدند.