کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت توماج صالحی توسط نیروهای سرکوبگر

روز شنبه 7 آبان ماه، خواننده و رپر ایرانی توماج صالحی توسط نیروهای جمهوری اسلامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته برخی از رسانه های خبری، توماج صالحی در جریان اعتراضات مردمی با انتشار ویدیو و شرکت در تظاهرات ها، به جرم تبلیغ علیه نظام در حال خروج از مرز در غرب کشور بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-