کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت تعدادی از رانندگان معترض شرکت واحد

روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد در پی اعتصاب رانندگان اتوبوس، در روز سه‌شنبه، دستکم ۱۲ نفر از رانندگان معرض بازداشت شده‌اند.

در حالی که رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی تهران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتصاب کرده‌ بودند، گزارش‌هایی از استفاده از نیروهای سپاه پاسداران به عنوان راننده اتوبوس برای شکستن این اعتصاب منتشر شده است. در همین حال رانندگان معترض اعلام کرده‌اند تا آزادی کامل بازداشتی‌ها و تحقق مطالباتشان به این اعتصاب ادامه خواهند داد. لازم به یادآوری است که  از روز دوشنبه رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض به نادیده گرفتن مصوبه مزد شورایعالی کار و اعمال ۱۰درصد افزایش حقوق برای این کارگران و رانندگان اعتصاب کرده اند.