کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت تعدادی از بازنشستگان مخابرات

روز سه شنبه 4 مهرماه،برخی از بازنشستگان مخابرات در استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،روز گذشته تعدادی از بازنشستگانِ مخابرات نسبت به‌ عدم توجه به مطالباتشان اعتراض و در چند استان تجمع برگزار کردند.از قرار معلوم در جریان این تجمعات؛برخی از بازنشستگان در استان خراسان رضوی بازداشت شده‌اند.در همین رابطه،انجمن صنفی بخش خصوصی شرکت خدمات همراه اول مخابرات منطقه فارس در نامه‌ای خواستار آزادی این بازنشستگان شد.این نامه بر صنفی بودن تجمعات بازنشستگان تاکید کرده و بی‌توجهی مسئولان نسبت به عدم توجه شرکت مخابرات به مطالبات بازنشستگان را مورد انتقاد قرار داده است.