کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 بازداشت تائب لطفی فعال مدنی در تبریز

تائب لطفی، فعال مدنی تبریز، صبح روز یکشنبه ۱۲ خرداد ماه، در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.

در ماه‌های اخیر، نهادهای امنیتی رژیم اقدام به بازداشت صدها تن از فعالین مدنی از جمله کاظم صفابخش، عبدالله انصاری، امید محمد زاده، اکبر جهانی، ولی اسدی، و… در شهرهای مختلف ایران از جمله کرج، قزوین، زنجان، اردبیل، اورمیه و تبریز کرده‌اند. گفتنی است، هنوز از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه تائب لطفی اطلاعی در دست نیست.