کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت بیست کارگر دیگر مجتمع مس سونگون ورزقان

در روزهای گذشته دستکم 20 کارگر دیگر مجتمع سونگون ورزقان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت 5 تن ازکارگران بازداشتی “کاظم شاهی، صالح محمدی، محمد محمودی، اسماعیل عبادی و حاج زیاد محمودی” عنوان شده است. با احتساب این افراد، شمار کارگران این مجتمع که هم اکنون در بازداشت به سر میبرند به 28 تن افزایش یافته است. بازداشت آنها به دنبال اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران صورت گرفته است. پیشتر نیز در روز سه‌ شنبه ۱۴ تیرماه، “ولی‌الله محمودی و ارشد کاظم‌پور، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، “جعفر عباسپور، مهرداد منفرد و خدایی اسامی” و روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه “سعید جباریان و فرزاد زالی‌زاده” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. از میان آنها سعید جباریان روز جمعه ۱۷ تیرماه آزاد شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این کارگران، اطلاعی در دست نیست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-