کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت آتنا فرقدانی هنرمند کارتونیست

آتنا فرقدانی، نقاش و کارتونیست روز شنبه 25 فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به زندان قرچک شهر ری منتقل شد.

طبق گزارشات، “آتنا فرقدانی” پس از بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته، به شکلی که آثار آن بر روی صورتش مشهود بوده است. گفتنی است، نامبرده، از زندانیان سابق فعال حقوق کودکان است که پیشتر به علت کشیدن طرح‌های انتقادی زندانی شده بود. همچنین گفتنی است، آتنا فرقدانی همواره در طی دوران بازداشت خود درباره شرایط نامناسب زندان‌ها در ایران اطلاع‌رسانی می‌کرد.