کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازخرید و اخراج یک معلم زندانی

روز سه شنبه 4 مهرماه،وکیل جعفر ابراهیمی معلم زندانی از صدور رای بدوی هیات تخلفات اداری اموزش و پروش استان تهران برای این معلم زندانی خبر داد.

بر اساس رای این هیات که بدوی و قابل اعتراض می باشد،جعفر ابراهیمی بخاطر شرکت در تحصن های صنفی با 23 سال سابقه کار رسمی اخراج و بازخرید شده است.صدور حکم اخراج و بازخرید برای جعفر ابراهیمی در شرایطی است که او طی ماه‌های گذشته وضعیت جسمی وخیمی داشته و از دسترسی به حق درمان مناسب محروم مانده است.گفتنی است که در روزهای گذشته،حکم مشابهی نیز برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران صادر شده بود.