کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ایست قلبی مادر حمیدرضا کوهکن

روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه، مادر “حمیدرضاکوهکن”  به دلیل بی خبری از وضعیت فرزندش در بازداشتگاه اطلاعات رژیم در زاهدان، بر اثر ایست قلبی جان باخت.

حمید رضا کوهکن در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ به همراه همسرش “آ نارویی” توسط نهادهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شد. گفتنی است، مادر حمیدرضا پس از اطلاع از شکنجه های جسمی و روحی فرزندش و بی خبری از وضعیت وی ایست قلبی کرده و جان خود را از دست داده است.