کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ایجاد مزاحمت در اراضی حصار سرخ شاندیز متعلق به فرهنگیان

معلمان مالک اراضی حصار سرخ  شاندیز روز چهارشنبه 5 مهرماه با انتشار ویدئویی نسبت به تخلیه تانکرهای حاوی فاضلاب انسانی در مسیر آنان اعتراض کردند.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران،جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته مالک اراضی حصار سرخ شاندیز، پلاک 89 اصلی بخش شش مشهد در نامه‌ای نسبت به بی توجهی مسئولین در قبال افراد سودجو اعتراض کرده‌اند.گفته میشود چند سالی است افرادی سودجو با عنوان کارآفرینی و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با گرفتن وام‌های کلان، در سال 1385 زمین خریداری شده معلمان تبادکان که  در سال 1374 خریده‌اند دیوار کشی نموده‌اند.آنها اقدام به تصرف و غصب زمین دیوارکشی شده معلمان نمودند که شرح آن در سوابق حقوقی و آرای صادره در محکومیت این زمین‌خوران موجود است.