کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ایجاد فضای شدید نظامی و امنیتی در سنندج

گزارش‌ها از شهر سنندج در روز پنجشنبه 23 شهریورماه،حاکی از ایجاد جو شدید نظامی‌-امنیتی، استقرار گسترده نیروهای سپاه پاسداران در خیابان‌ها و ادامه بازداشت معترضان در این شهر است.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و انتشار فراخوان هایی از سوی احزاب کرد اپوزیسیون،نیروهای امنیتی و مقامات سرکوبگر با ایجاد فضای امنیتی در شهرهای کردستان اقدام به جلوگیری از برگزاری سالگرد ژینا امینی و تمامی جانباختگان اعتراضات سراسری و همچنین ایجاد رعب و وحشت شهروندان و خانواده های دادخواه می کنند و از هیچ گونه ابزارهای سرکوب دریغ نمیکنند.گزارش های دریافتی حاکی از این است که در این روز از ساعت ۹ صبح خیابانهای شاپور،فردوسی،ششم بهمن مملو از مامورین نیروی انتظامی و لباس شخصی بوده تا جایی که تا اطراف میدان فردوسی و میدان اقبال هم توسط پهباد،شهروندان را شناسایی می کردند.همین طور درخیابان شاپور سنندج در ساعت ۱۰ صبح به فاصله هر ۵ متر ۲ مامور نیروی انتظامی مجهز به سلاح گرم مستقر بودند و گشت های موتوری به ۳۰ موتور دونفره در خیابانهای شهر سنندج گشت زنی میکردند.این درحالی است که شهروندان سنندج بدون هبچگونه اعتنایی به ماموران،کارهای روزمره خود را انجام میدادند.