کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ایجاد فضای امنیتی در جریان برگزاری امتحان کنکور

روز چهار شنبه 4 آبان ماه، نیرو های سازمان حفاظت و سپاه و نیرو انتظامی، از ترس اعتراض داوطلبین کنکور، با سلاح گرم  در مکان برگزاری این امتحان حضور داشتند.

عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش با اشاره به تشدید اقدامات امنیتی در دانشگاه ها و مکان های آموزشی و کنکور، از برگزاری جلسات «شورای حفاظت از آزمون سازمان سنجش» با حضور نمایندگان و نیروهای نهادهای قضایی،‌ انتظامی و امنیتی از جمله حفاظت سپاه و اطلاعات سپاه، نیرو انتظامی، وزارت اطلاعات و پلیس فتا خبر داد.