کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اگران امضاکننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار»

روز سه شنبه 10 خرداد ماه، محمد رسول‌اف در صفحه اینستاگرام خود پیامی منتشر کرده و از فشار گسترده نهادهای امنیتی بر امضاکنندگان بیانیه‌ اعتراضی سینماگران ایرانی خبر داده است.

رسول‌اف نوشته است: فشار برای پس‌گرفتن امضاها و یا مصاحبه با خبرگزاری‌ها برای بی‌اعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد و برخی از امضاکنندگان را از دستگیری ترسانده‌ و به برخی گفته‌اند دیگر نمی‌توانید کار کنید. قابل ذکر است، بیش از ۱۰۰ نفر از سینماگران ایران در بیانیه کوتاهی از نیروهای مسلح رژیم خواسته بودند که در دور تازه اعتراضات مردمی در واکنش به فاجعه متروپل آبادان سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-