کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اولتیماتوم کارگران پیمانی نفت به پیمانکاران

پس از گدشت سه ماه از اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی های سراسر کشور و بی توجهی پیمانکاران به خواست و مطالبات اعتصاب کنندگان، کارگران اولتیماتوم داده اند که اگر به خواسته آنها پاسخ داده نشود، تمام این کارگاه ها را به تعطیلی و اعتصاب خواهند کشاند.

سه ماه از اعتصاب کارگران پیمانی پروژه ای اعتصابی در مراکز نفتی میگذرد و هنوز برخی از پیمانکاران از جمله در شرکت های فاز ۱۴، شرکت های فعال در پالایشگاه آبادان، پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر، پادجم، پروژه جاسک، پارس فنل، و کارگاههایی که قراردادی با کارگران نمی بندند زیر بار مطالبات به حق کارگران نرفته اند. به همین دلیل کارگران اعلام کرده اند که اگر به خواسته آن ها مبنی بر بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها به میزان درخواستی آنها پاسخ داده نشود، دست به اعتصاب گسترده تری خواهند زد.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah